Om os

Vi sælger og køber bedre danske mønter, sedler og medailler.

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 28 83 16 92 eller sende en e-mail til peter@bygballecoins.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 

 

Mønterne og medaljernes kvalitet er subjektivt vurderet. Årgangsmønternes kvalitet er forsøgt bedømt efter "Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972" af Peter Flensborg, en kendt og respekteret mønthandler og numismatiker (1938-2011). Lignende kvalitetsvurdering kan findes i Sieg's Møntkatalog Norden 2014 side 5-7. Kvalitetsvurderingen kan også være foretaget af et af de internationale vurderingsfirmaer, f.eks. NGC (Numismatic Guarantee Corporation), PCGS (Professional Coin Grading Service), ANACS (American Numismatic Association Certification Service) og ICG (Independent Coin Graders). Sjældenhedsgraden er angivet efter de omfattende referenceværker af H.H. Schou 1926, H.Hede 1964 og G. Galster 1936. Det skal imidlertid bemærkes, at angivelsen af sjældenheden kan have ændret sig over årene. Som forklaret i Sieg's Møntkatalog Norden 2012 på side 169, er de fleste sjældenhedsgrader baseret på en optælling foretaget af Schou i perioden 1906-1926 og repræsenterer derfor ikke det nuværende antal kendte eksemplarer. For nogle mønter er sjældenheden forsat gældende, imidlertid, for specielt mønter med lavt pålydende og mønter fra Chr VII og senere, kan sjældenhedsgraden være direkte misvisende. Dette har været påtalt i adskillelige publikationer af Morten E. Mortensen. En detaljeret referenceliste over anvendt litteratur er oplyst nedenfor. 

 

 In general, the coins and medals are subjectively graded. Vintage coins are attempted graded according to "Kvalitetvurdering af danske mønter 1874-1972" by Peter Flensborg, a well known and respected Danish coin dealer and numismatist (1938-2011). This grading is also presented in Sieg's Møntkatalog Norden 2014 on pages 5-7. Coin grading may also have been performed by one of the international grading companies, e.g. NGC (Numismatic Guarantee Corporation), PCGS (Professional Coin Grading Service), ANACS (American Numismatic Association Certification Service), and ICG (Independent Coin Graders). The grading of slapped coins are often difficult due to the intransparency of the plastic containers. The rarity of a coin is stated after the comprehensive reference works of H.H.Schou 1926, H. Hede 1964 and G. Gaslter 1936. It should be noted, however, that the rarity statements may have changed over the years. As mentioned in Sieg's Møntkatalog Norden 2012 on page 169, most rarity statements are based on a counting performed by H.H.Schou in the period 1906-1926 and does not represent the present number of known specimens, For some coins, the rarity statements are still valid, however, for especially small nominal coins and coins from Chr. VII and later, the rarity statements can be directly misleading. Misguided rarity statements have also been reported in several publication by Morten E. Mortensen. A detailed list of references used is stated below.

 

Referencer/References

Bergsøe, Vilhelm "Danske medailler og jetons fra 1789 - 1891" Den numismatiske Forening i København 1892.
Bruun, Lars Emil " L. E. Bruuns Mønt- og Medaille Samling og L.E. Bruuns Gave til Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling", 1928.
Beskrivelse over danske Mynter og Medailler i den kongelige Samling, 1791.
Flensborg, Peter "Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972" Forlaget Skilling / DAKA, Lygten 37, 2400 København NV, ISBN 87-91932-09-2,
Galster, Georg "Unionstidens Udmøntninger", Dansk Numismatisk Forening 1972.
Galster, Georg "Danske og Norske Medailler og Jetons ca. 1533 - ca. 1788, Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker, 1936.
Hauberg, P. "Atlas over Danmarks mønter ca. 870 - 1241, Johan Chr. Holms Forlag, København 1965.
Hede, Holger "Danmarks og Norges Mønter 1541 1814 1970", Dansk Numismatisk Forening 1971.
Jørgensen, C.T. "Beskrivelse over danske Mønter 1448 - 1888"
Mansfeld-Bûllner H.V. "Afbildninger af samtlige hidtil kendte Danske Mønter fra tidsrummet 1241-1377, Revideret udgave af Johan Chr. Holm 3. oplag 1974
Meier, V.  "Harald Salomon - Den kongelige Mønts Medalliør", 1993
Mortensen, M.E., "Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1995/96", Oslo 1996
Mortensen, M.E., "Dansk-Norsk Myntpris-Årbok 1997/98", Oslo 1997
Mortensen, M.E., "Afkrydsningsliste over dansk-norske off. møntauktionskataloger 1684-1998, Oslo 1999
Mortensen, M.E., "Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000", Oslo 2000
Mortensen, M.E., "Privatsamling Holger Hede I-II-III 1448-1931" solgt på offentlige auktioner 1988-1994 med 1229 auktionspriser, 2001
Mortensen, M.E., "Zinck's møntsamling I-VIII 1448-1972" med 3281 auktionspriser. Eget forlag København 2004
Mortensen, M.E., "Dansk Møntpris-Årbog 2009/2010" København 2010 Mortensen, M.E., "Database over auktionsudbud av danske     mynter 2011/2012, Oslo 2012
Mortensen, M.E., "Dansk-Norsk Medaillepris-Årbok, Oslo 2011.
Rasmussen, Else, "Harald Solomon - en dansk medaljør og billedhugger. Nationalmusset 2002. ISBN 87-89384-79-2.
Sieg, Frovin "Sieg's Møntkatalog Norden 2017, 48. udgave 2011.
Schou, H.H. "Danske og Norske Mønter 1445 - 1814, Danske Mønter 1815 - 1923.
Sømod, Jørgen "Danmarks og Norges Mønter 1448 - 1540 samt danske Kongers udmøntninger i Hertugdømmerne, Sverige og på     Gulland i samme tidsrum, 1967
Sømod, Jørgen "Afbildninger af samtlige hidtil kendte Danske Mønter fra tidsrummet 1241 - 1377, ISBN 87-87832-61-5, Forlaget Skilling  Postbox 74, DK-4050 Skibby.
Sømod, Jørgen "Danske og Norske Medailler & Jetoner" siden jernalderen og indtil 1788, 2006, ISBN 87-85103-36-5