Komplet litteratur liste kan downloades her      ----------->

Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling 1791 i 2 bind. Begge bind har tydelige brugsspor, men er intakte. Forsiden af bind I dog noget løs og stabiliseret med tape. Der er i værket sporadisk indført bemærkninger med blyant, som må anses at være køb med angivelse af dato (mellem 1919 og 1926) og pris. Indeholder ikke tavler. Proveniens ukendt.
Pris 5000 kr.

Flensborg, Peter: Viden om mønter. Clausen Bøger København 1979. ISBN 87-11-03934-5.
Pris 50 kr.

Märcher, Michael: De kongelige møntsteder i Altona og København 1813-1873. Teknik og Produktion. Syddansk Universitetsforlag. Ny.
Pris 250 kr.

Märcher, Michael. Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796. Narayana Press 2017.  ISBN 978-87-999610-0-9. Ny.
Pris 100 kr.

Nielsen, Axel: Specier - Kroner - Kurant. En studie over den faldende rigsdalerværdi i Danmark i tiden 1671-1726. København 1907. Reprografisk genudgivet etc. 1973. ISBN 87-7500-830-0. Antaget til offentlig at forsvares for Erhvervelsen af Doktorgraden i Statsvidenskab.
Pris 100 kr.

Stevnsborg, Lars.: Kongeriget Danmarks Ordener Medaljer og Hæderstegn. Syddansk Universitetsforlag. Trykt i 1500 eksemplarer heraf 500 nummererede. Bogen er ikke nummeret. Ubrugt. ISBN 87-7838-911-9.   
Pris 495 kr.


Wilcke, Julius W.: Kurantmønten 1726 - 1788 - København I Kommision hos G.E.C. Gad MCMXXVII - Uopsprættet, med noget laset omslag. 
Pris 550 kr.

Bergsøe, Vilhelm: Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891, Den Numismatiske Forening i Kjøbenhavn. Genoptryk 1978 v/Jørgen Sømod og Morten Steen Pedersen, Offseta. 
Pris 50 kr.

Galster, Georg: Unionstidens udmøntninger, Danmark og Norge 1397-1540, Sverige 1363-1521
, Dansk Numismatisk Forening, Andelsbog-trykkeriet i Odense 1972, med org. emballage.
Pris 150 kr.  


Hansen, Leo: Danmarks officielle pengesedler 1713-1983, Dansk Numismatisk Forening, 1983, J.P. Møllers bogbinderi, Haderslev, med org. emballage . Ubetydelig misfarvning af den øverste papirkant på et par af farveplancherne. 
Pris 250 kr.

Tusindtallets Danske Mønter fra Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, fra det 11th. århundrede, Nationalmuseet 1995, i org. emballage.
Pris 125 kr.

Bendixen, Kirsten: Danmarks Mønt, Nationalmuseet, R. Roussell bogtrykkeri, København 1967. 
Pris 50 kr.