Wineke's Suite

Oplysninger om Christian Wineke's liv og medaille produktion findes hos Georg Galster: Danske og Norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936, side 155-166. Supplerende oplysninger kan findes hos Jørgen Sømod:  Danske og Norske Medailler & Jetoner siden jernalderen og indtil 1788, Frederiksberg 2006, side 158-161 og 239 (del af Det Store Værk). Senest i Numismatisk Rapport 135, november 2017, i en artikel af Preben Nielsen og Jens Christian Moesgaard med titlen 'Møntmester Christian Wineke den Yngre og Rundetårn'.  
Wineke's suite omfatter 10 portrætmedailler af: Christian I, Hans, Christian II, Frederik I, Christian III, Frederik II, Christian IV, Frederik III, Christian V og Frederik IV. Alle medailler er uden år (1729). 

Note: Vægten af de oprindelige medailler er anført i Beskrivelsen af 1791 til ca. 4 lod, hvilket svarer til ca. 58.4 g. Vægten af de nedenfor viste portrætmedailler i sølv, som alle stammer fra Bruun Rasmussen's aution nr. 844, varierer fra 78 g til 90 g, og må anses for nypræg. Medaillerne er ikke indslået et 'N' i kanten og kan således antages at være præget før 1915. Vægtinterval stemmer overens med de sølvmedaljer, der findes i L.E. Bruun's Mønt- og Medaillesamling 1928. Her anføres alle portrætmedaljerne, undtagen Christian V medaillen,  som nypræg, Det anføres i en sidebemærkning, at Christian V medaillen 'synes ikke at være nypræget', selvom vægten opgives til 75 g. På Thomas Høilands auktion nr 14, 2001, over Zinck's medaljesamling solgtes Wineke's Suite, hvor vægten af 9 portrætmedailler i sølv var opgivet til mellem 129 g og 135 g (medaillen af Kong Hans dog 90 g). Disse vægte er overraskende helt identiske med de vægte, der er oplyst for de medailler af guld, der blev solgt på Glückstadt's auktion 1924. Oplysninger om udbud og hammerslagspriser kan findes hos Morten Eske Mortensen: Database over auksjonsudbud av dansk-norske medailler  3. reviderede udgave, Oslo 2013 (privat tryk - ikke i boghandelen).     
Kong Hans kval. 01 kr. 5000 G 257 - vægt 90 g
Christian II kval.01 solgt G 258 - vægt 80 g
Frederik I kval. 01 kr. 5000 G 259 - vægt 84 g
Christian III kval. 01 kr. 5000 G 260 - vægt 84
Frederik II kval. 01 kr. 5000 G 261 - vægt 82 g
Christian IV kval. 01 kr. 5000 G 262 - vægt 81 g
Frederik III kval. 01 kr. 5000 G 263 - vægt 83 g
Christian V kval. 01 kr. 5000 G 264 - vægt 88 g
Frederik IV kval. 01 kr. 5000 G 265 - vægt 78