Frederik III (1648-1670)

Frederik III's død 1670 - kr. 3800 Galster 167 - kval 1+
Frederik III's død 1670 - kr. 4500 Galster 198 - kval 1+

Frederik IV (1699-1730)

Reformationsfesten 1717 - kr. 1950 G 309 kval. 1+ - mørk patina
Reformationsfesten 1717 - kval. 1-1+ kr. 1900 G 310 Mørk patineret
Reformationsfesten 1717 - kval. 0 kr. 4500 G 310 Usædvanligt smukt eksemplar
Frederik 4 og Anna Sophia's Bryllup 1721 kr. 10500 G 335 kval 1+ 100 eksemplarer præget iflg. Galster
Jeton u.å. kval 1+ kr. 450 G 350
Jeton u.å. - kval. 1 kr. 375 G 354

Christian VI (1730-1746)

Christiansborgs indvielse 1740 - kr. 5500 G 387 kval. (01) poleret
Christiansborgs indvielse 1740 - kr. 5500 G 401 - kval. (01) poleret

De to ovenstående meget store og spektakulære medaljer fra Christianborgs indvielse ligger samlet i et originalt? etui. Sættet kan erhverves  for kr. 10000

Frederik V (1746-1766)

Kongehusets Jubilæum - solgt G 395 kval (1) kantstød advers
Frederik V død 1766 - kr. 1500 G 462 - kval 1-1+ kantstød på revers

Christian VII (1766-1808)

Arveprins Frederiks Bryllup 1774 - kr. 2000 G 470 poleret 100 eks. iflg. Galster
Indfødsretten 1776 kval. (01) kr. 3500 G 481 - lettere poleret - 160 eksemplarer iflg. Galster
Indfødsretten 1776 kr. 925 G 482 - kval. 1+ plet på revers - 92 eksemplarer iflg. Galster
Kronprins Frederik 1782 (jeton) - kr. 475 G 537 kval. 0-01
Biskop Balle 1798 kr. 7500 G 531 - B 1013 - poleret - plet ved biskop - 12 eksemplarer præget i sølv

Balle, Nicolai Edinger, Dr. Theol., Biskop. 24. April 1798. Af J. E. Bauert. Fs. Omskr. n. fr. v.: D. NICOLAI EDINGER BALLE BISKOP I SJÆLLAND. ǀ Balles brystbillede til v., derunder, lige: FÖD. 12. OCTOB. 1744. ǀ I.E.BAUERT. FECIT. ǀ Bs. Foroven ᴖ RELIGIONENS VEN STATENS VEN ǀ En Kvinde (Religionen) staaer på en Klippe og lyser med en Fakkel for Statsskibet, som omtumles af Bølgerne. I Afsnittet lige: MATTHÆI. X. 32. ǀ - ǀ 1798. ǀ 64 Mm. V. 140 Gr. R. Proveniens Jerry Meyer, Bruun Rasmussen Auktion 829/5977.

Bekostet af Tilhørere ved Balles Bibellæsninger, og overrakt ham i Guld d. 24. April 1798. Balle, som var den 16de evangeliske Biskop i Sjælland, fødtes d. 12. October 1744 i Vestenskov paa Lolland, hvor hans Fader var Degn. Efter at have taget theologisk Examen 1765 og studeret i Leipzig og Göttingen, vendte han 1770 tilbage og holdt Bibellæsninger i en af Stadens Kirker og optraadte ivrigt mod Tidens Irriligiøsitet. 1782 blev han udnævnt til Biskop; tog Afsked d. 1. April 1808 og døde d. 19. October 1816.

Stutteridirektionens 2. præmie 1786 solgt G. 524 - Mindre kantskader og små ar

G. 524. Det blev Bauert, der kom til at udføre de Præmiemedailler for den kgl. Direction for Landstutterierne (968) som Wolff ikke magtede, Bagsiden bærer latinsk Indskrift ("Bestemt til kgl. Belønning") i en Egekrans og Aarstallet 1786. Medaillen blev udført i 3 Størrelser (74, 59 og 45 mm) som lste, 2den og 3die Præmie. Anden Præmie viser dog Hesten fra venstre Side (969). Skønt Bauerts Medaille er upaaklagelig, staar den dog meget tilbage for den usædvanlig store Præmiemedaille, som P. Gianelli siden udførte (970). Ogsaa J. Conradsen har siden skaaret et Bagsidestempel (signeret I. C. F.) til en af disse Medailler, hvoraf et Blyafslag opbevares i den kgl. Mønt- og Medaillesamling.