Frederik VIII (1906-1912)

Herren være min Hjælper