Frederik V (1746-1766)

Valgsprog: Prudentia et Constantia - Klogskab og Fasthed

Kurantdukat 1761 VH kval. 1 - solgt S. 21.3 - H 22C