Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK).
Beløb kan overføres til konto 4363 4363250351 i Danske Bank, Frederikssund afdeling
eller
MobilPay: +45 28831692
eller
SWIFT: DABADKKK  - IBAN: DK3530004363250351                        
Paypal akcepteres kun efter forudgående aftale.
Forsendelse tillægges DKR 20 for almindelig post (købers risiko) eller DKR 100 for anbefalet post.
Såfremt De fortryder Deres køb skal de(t) købte objekt(er) returneres inden for 7 dage efter modtagelsen på købers regning medmindre andet er aftalt. 

All items are priced in Danisk Crowns (DKK).

Danish buyers are encouraged to submit payment to Danske Bank, Frederikssund account No. 4363 4363 250351.
Foreign buyers are encouraged to submit payment to Danske Bank:
SWIFT: DABADKKK - IBAN: DK3530004363250351                        
Paypal is only accepted after prior notification.
Please add DKR 20 for postage and packing for ordinary post (buyers risk) and DKR 100 for registered post. Shipment outside EU ask for price.
If you are unsatisfied with your purchase, the coin or medal must be returned within 7 days of receipt on the buyer's exspence unless otherwise agreed.